Přežití v džugli dneška

02.02.2018

Techniky přežití (anglicky Survival skills nebo obecně Survival) jsou dovednosti, které může. člověk využít v nebezpečných situacích (např. při živelních pohromách, při havárii na odlehlém místě, ztroskotání apod.) pro záchranu vlastního života nebo života jiných lidí. Jsou určeny k zajištění naprosto základních potřeb jako jsou voda, jídlo, přístřeší a teplo, k zachování rozvahy, ke schopnosti správné signalizace a navigace, k poskytnutí první pomoci a léčbě následků úrazů.

Přežití začíná v pátek 2.2. 2018


13:00 - 14:00 příjezd

14:30 - Kdo to přijel a odkud vlastně je?

16:00 - Přežití v moderním cestovatelském světě - Jakub El-Ahmadieh - skaut, cestovatel a analytik Asociace pro mezinárodní otázky

18:00 - Večeře

19:00 - Hra

22:00 - Šmitec, klid a pohoda

„Jednou skautem - navždy skautem.“ Antonín Benjamin Svojsík

Odborníci soudí, že pokud je člověk nucen podstoupit boj o přežití, je to v prvé řadě psychologická záležitost. Člověk může mít rozsáhlé znalosti, co dělat, ale pokud nebude věřit v úspěch a nebude mít pevnou vůli, nepřežije. A naopak, přestože jedinec nemusí disponovat patřičnými znalostmi, ale uchová si rozvahu a nezpanikaří, bude se snažit situaci zvrátit ve svůj prospěch, má nemalou šanci, že to dokáže. Odhodlání, vůle, odolnost, vytrvalost - tyto atributy výrazně zvyšují šance na přežití. Znalosti poté situaci usnadňují.

Na přeživší čeká sobota 3.2.2018

8:00 - Budíček a rozcvička

8:30 - Snídaně

9:00 - Hra

10:00 - Přežití v přírodě s legendárním polárníkem Jaroslavem Pavlíčkem

13:00 - Oběd

13:30 - Přežití v informační a mediální džungli - Zdeněk "Berry" Beran - skaut, PR a marketing specialista

16:30 - Přivez hru a zapoj ostatní

18:00 - Večeře

19:00 - Survival news

20:00Film

23:00 - Hurá do spacáku

„Pokusme se zanechat tento svět o trochu lepším, než jaký byl, když jsme na něj přišli.“Robert Baden-Powell

Během prvních okamžiků při krizové situaci je vhodné se řídit 4 pravidly, které se dají snadno zapamatovat použitím zkratky STOP:

S - Stop znamená stůj (příp. Sit jako sedni si). Zastav se, odpočiň si a snaž se uklidnit. S jasnou hlavou lépe přejdeš k dalším bodům.

T - Think znamená uvažuj. Vzniklou situaci si vyhodnoť. Je zapotřebí si ujasnit, v jaké situaci se nacházíš, jaké zdroje máš k dispozici, zda např. zůstat po havárii u vraku a čekat na pomoc, či se vydat na cestu za záchranou na vlastní pěst, atp.

O - Observe značí orientuj se. Je důležité mít základní geografické povědomí o oblasti, v níž se nacházíš, (pokud je k dispozici mapa, je vše snazší), je vhodné mít přehled o tom, kde se nachází osídlení lidí. Také je potřeba se zorientovat se v prostoru a určit světové strany pro zjištění směru, kudy se vydáš.

P - Plan znamená plánuj. I když se může postavení zdát bezvýchodné, někdy stačí maličkost a situace se změní k lepšímu. Potřeby se mění podle prostředí, v němž se osoba nachází, ale priority zůstávají vždy stejné: voda, jídlo, úkryt, teplo.

Přežili jsme žirafu neděle 4.2.2018

8:00 - Budíček

8:30 - Snídaně a pohoda

9:00 - Co bylo a nebylo a mohlo být?

Sdíleni společných zážitků. Poděkování a rozloučení

10:00 - Balení a odjezd

Žirafa 2019 na Tebe už čeká!