Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců

Český skauting

Antonín Benjamin Svojsík
Antonín Benjamin Svojsík

Čím jsou E. T. Seton a sir R. Baden-Powell pro světový skauting, tím je pro český skauting Antonín Benjamin Svojsík. Při svých cestách po světě se dozvěděl o novém druhu výchovy mládeže - skautingu, který se zavádí v Anglii, a v roce 1911 se tam osobně vypravil. Ze skautingu byl nadšen a pracoval na jeho upravení na naše poměry. Radil se a spolupracoval s významnými odborníky a osobnostmi tehdejší doby, jakými byli například malíř M. Aleš, spisovatelé A. Jirásek, K. V. Rais či F. S. Procházka, univerzitní profesoři T. G. Masaryk, J. Guth-Jarkovský či J. Thomayer a mnozí další. Ještě koncem léta 1911 táboří se šesti chlapci pod hradem Lipnicí - rodí se český skauting. Svůj český výchovný systém junáctví Svojsík následně publikuje v roce 1912 v knize "Základy junáctví" - skautské "bibli", na kterou dodnes skládají skauti a skautky svůj slib. Cílem skautingu po vzoru Svojsíka je tedy vychovávat fyzicky i duševně zdravé dívky a chlapce, kteří budou díky znalostem přírody a zdravovědy, své zručnosti a neměnným morálním zásadám pevným základem naší společnosti.

1968
1968

Nejdůležitější ideje skautingu vycházející z Baden-Powellova skautského slibu a skautského zákona byly na konferenci Světové skautské organizace (WOSM) v roce 1977 shrnuty do tří základních principů skautingu: Povinnost - službu Bohu, povinnost - službu bližním a povinnost - službu sobě.

Povinnost - službu Bohu - skauting je hnutí založené na křesťanství, nicméně dnes je tento bod vykládán spíše jako povinnost hledat v životě vyšší hodnoty než materiální, a skautem se tak může stát kdokoliv bez rozdílu vyznání.

Povinnost - službu bližním - chápeme jako věrnost své vlasti, úsilí o mír a respektování a spolupráci mezi lidmi i národy, snahu o aktivní zapojení do společnosti a rovněž jako úctu a lásku k přírodě.

Povinnost - službu sobě - uvědomování si sebe sama, touha po rozvoji a vzdělávání.

Na těchto základních principech je světový i český skauting založen dodnes.