Nechte své dítě vyrůst ve skautu

Pro rodiče

Milí rodiče.

Sámo a Naty
Sámo a Naty

Skauting je pro děti jedinečnou příležitostí naučit se novým dovednostem, zažít dobrodružství a navázat nová přátelství. Náplň oddílových činností je různorodá a přizpůsobená jak příslušným věkovým kategoriím, tak i individuálním potřebám dětí. Často si stačí jen vybrat: složit origami, rozluštit šifru, signalizovat morseovkou, natočit krátký film, naučit ostatní nový sport nebo si udělat výpravu na běžkách. Komenského přístup škola hrou platí i pro skautskou výchovu - skauti si hrají a přitom mají příležitost vyzkoušet si nové věci, fotit, psát reportáže, vařit, hrát na kytaru nebo pracovat s GPSkou.

Tradiční schůzky probíhají každý týden v klubovně. Přibližně jedenkrát za měsíc vyrážejí děti se svými vedoucími na víkendovou výpravu, závody či jiné akce pořádané ostatními skautskými středisky. Většina výprav je třídenních, oddíly obvykle přespávají v klubovně jiného skautského střediska, odkud se pak vydávají na výlety do okolí. V zimním období jsou obvyklé i jednodenní výlety do přírody nebo třeba do divadla. Celý skautský rok je ukončen táborem, který je zpravidla dvoutýdenní. Tábor je vyvrcholením celoroční skautské práce a všichni si zde mohou vyzkoušet, co se na schůzkách a výpravách naučili. Nejdůležitější však je, co se přitom učí mimochodem - že má cenu se o něco snažit, zapojit se, spolupracovat - být součástí světa. O děti se starají vedoucí, kteří mají zodpovědnost za fungování oddílu a plnění jeho výchovných úkolů. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci. Junák - český skaut z.s. má propracovaný vzdělávací systém a dospělí dobrovolníci mají povinnost absolvovat mimo jiné i zdravotnický kurz. Vedoucí využívají propracované metodiky skautského programu a berou ohled na zájmy a potřeby dětí. Fungování střediska i skautingu obecně je založeno na dobrovolnictví - vedoucí nemají za práci s mládeží žádný plat. Často jsou vedoucí sami bývalými světluškami nebo vlčaty, případně skautkami či skauty.

Doufáme proto, že ve skautingu najdete pro své dítě to, co potřebuje pro život.  Pavel "Sámo" Chaloupka - skaut a vedoucí střediska

ZÍSKEJTE INFORMACE A PŘIHLAŠTE SVÉ DÍTĚ DO SKAUTU