Skauting je když...

..sloužit Pravdě a Lásce věrně v každé době.