..duší i tělem být připravena pomáhat vlasti i bližním.

Jsme organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyZvláštní poděkování

Je potřeba poděkovat všem našim skautkám, skautům, vůdcům družin, vedoucím oddílů a podporovatelům z řad přátel střediska, rodičů, sdružení a firem.

Jmenovitě pak:

Jaroslav Cimr s rodinou, Jaroslav Tesař, Václav Gabriel, Lucie Šťástková, Tomáš Haniš, Ing. Ivo Šreiber, Farní charita - Roudnice nad Labem, manželé Lysáčkovi, rodina Jelenova, Domov důchodců Roudnice nad Labem, MUDr. Ivana Tylová, František Suchý, Jan Gratias, manželé Herrmannovi, Monika Karasová, Milena Jiránková, Ondřej Bačina, Luboš Manda, Kiwanis klub Roudnice nad Labem, PNsP Roudnice nad Labem, EMCO, Jaroslav Honzajk, Aleš Gabrysz - Diakonie ČCE Krabčice, Adéla Beranová - Farma Krabčice s.r.o., Zdeněk Beran - HB Media s.r.o. městu Roudnice n.L., a Ústeckému kraji za poskytované dotace pro naši činnost a aeroklubu Roudnice n.L. konkrétně Vlastimilu Dvořákovi za jeho letitou pomoc našemu středisku.

Výroční zprávy

Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.