Světlušky

Paprsek

Náš roj se jmenuje Paprsek a věnujeme se dívkám od 6 (1. třída) do 9 let. Scházíme se jedenkrát týdně v klubovně.

Schůzka vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:00

Zábavnou formou se učíme dovednosti, které se nám budou v životě hodit. U děvčat se hlavně snažíme vyvolat smysl pro spolupráci v kolektivu a vzájemnou důvěru. Veškeré aktivity jsou především v týmech, aby si holky uvědomovaly, že "nejedou jen na sebe", ale aby myslely i na druhé. Formou her je učíme, jak skautské zákony a zásady využít v běžném životě.

Často jezdíme na víkendové výpravy, které jsou většinou zaměřené na přírodu a hlavně zábavu. Celý rok završíme letním táborem.

Kontakt na vedoucí

Zavolejte nám pro informace

Jana Chaloupková

vedoucí roje

+420 604 540 373


Markéta "Mluvka" Johnston

zástupkyně vedoucí roje


Buď lepší dnes, než včera!