"Slibuji na svou čest, Bohu a králi..."

Podstata skautingu

Ernest Thompson Seton
Ernest Thompson Seton

Skauting (a tedy i Junák - český skaut z.s.) je od počátku výchovný systém zaměřený na výchovu a vzdělávání mládeže. Základy skautingu položily na počátku 20. století dvě významné osobnosti tehdejší doby. První z nich byl americký spisovatel, malíř a přírodovědec Ernest Thompson Seton. Ten v Americe založil a cvičil své Woodcraft Indians - učil je životu v přírodě, pozorování a skautským zákonům. Jeho cílem bylo budování a rozvíjení inteligence, morálních hodnot a fyzických sil mládeže.

Mnoho myšlenek z práce E. T. Setona převzal a rozpracoval anglický generál sir Robert Baden-Powell, který od roku 1907 vytváří systém výchovy mládeže - skauting. Životní zásady skautingu odvozuje od morálních zásad středověkých rytířů, ale také od rytířů moderních - japonských samurajů - zde je původ skautského hesla Buď připraven.

Robert Baden-Powell
Robert Baden-Powell

Podstatu skautingu líčí Baden-Powell ve své knize Scouting for Boys (Skauting pro hochy): "Skautování dodává fyzického zdraví a přispívá k vývoji. Učí energii a zručnosti, naučí hocha kázni, statečnosti, rytířskosti a vlastenectví, slovem vychovává charakter, jenž jest pro hocha v ražení si cesty životem důležitější než cokoli jiného, a pro jehož vybudování se vlastně ve školách dosud nepracuje." Cílem je vzbudit v chlapci touhu po vzdělání, nikoli do něj "nalévat" vědomosti. Je patrné, že tyto myšlenky mají stejný význam v dnešní době jako před 100 lety. Nutno poznamenat, že hnutí pro skautskou výchovu dívek - Girl guides vzniklo velmi záhy po chlapeckém, vedeno sestrou Baden-Powella - Agnes Baden-Powellovou.

"Slibuji na svou čest, Bohu a králi, že budu pomáhat všem lidem a v každém čase."