Přihláška InterCamp 2024

InterCamp 2024 Polsko

InterCamp je mezinárodní setkání skautek a skautů ve věku 11 - 17 let. Účastní se jej 4000 skautek a skautů z členských států NATO a dalších pozvaných zemí. Jako kraj Přemysla Oráče vypravujeme vlastní kontingent. 

InterCamp 2018 Belgie
InterCamp 2018 Belgie
InterCamp 2019 Nizozemí
InterCamp 2019 Nizozemí
InterCamp 2017 Německo
InterCamp 2017 Německo

Odjezd 17. 5. 2024 ráno, návrat 20. 5. 2024 večer. Určeno pro věk 11 - 17 let.

InterCamp 2015 Polsko
InterCamp 2015 Polsko

17. 5. odjezd ráno do Polska
17. 5. návštěva nejvyššího vodopádu v polské části Krkonoš, který leží v nadmořské výšce 843 m,
         je 25 m vysoký a padá do nádherné soutěsky Kamieńczyka
17. 5. odpoledne odjezd na tábořiště Świeradowie-Zdroji
17.5. večer program InterCampu 2024
18. 5. - 19. 5. program InterCampu 2024
20. 5. závěrečný ceremoniál a odjezd do ČR

Celková cena je 3500,- Kč. Zálohu 1000,- Kč je potřeba zaplatit do 30. 11. 2023.
V ceně je zahrnuta strava, účastnický poplatek, doprava osob a materiálu, pojištění a veškeré režie spojené s organizací cesty. Výše uvedenou cenu za InterCamp zaplaťte na náš účet 1001988369/0800, variabilní symbol je rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce napište "IC + jméno a příjmení dítěte".

InterCamp 2019 Nizozemí
InterCamp 2019 Nizozemí
InterCamp 2018 Belgie
InterCamp 2018 Belgie