Projekty a akce, kterých se účastníme

Aktivity

Betlémské světlo

Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista ve městě Betlémě. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou skautů a skautek poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze. Dnes je Betlémské světlo rozváženo po celé České republice.

Memorial Air Show

Memorial Air Show je největší letecko-společenská událost v ČR, dnes již proslulá po celé Evropě. První ročník byl už v roce 1991. Akce se koná jednou za dva roky na letišti v Roudnici nad Labem. Tematicky je zaměřená na významná výročí letectví a vojenských událostí. V programu se představují nejen historické letouny, ale také současná letecká technika. Organizačně pomáháme tuto akci zajistit už od prvopočátku.

Intercamp

Intercamp je velké mezinárodní skautské setkání s tradicí sahající do šedesátých let. Účastní se jej 2500-3000 skautek a skautů ve věku 11-16 let z členských států NATO a dalších pozvaných zemí. Jedná se většinou o čtyřdenní setkání. Hlavním smyslem Intercampu je poznávání lidí různých národností, kultur, jazyků a náboženství. Pro skauty je to příležitost, jak poznat spoustu nových přátel, zdokonalit se v angličtině či jiném jazyce a poznat skauting z globálního hlediska.


Tříkrálová sbírka

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují místní Charity. Na této sbírce dlouhodobě s Charitou Roudnice nad Labem spolupracuje naše skautské středisko Říp. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Jamboree

Jamboree je velké skautské setkání pořádané na národní nebo mezinárodní úrovni. První světové skautské jamboree proběhlo roku 1920 ve Spojeném království. Od té doby proběhlo celkem 23 celosvětových jamboree v různých zemích světa, a to každé 4 roky. Hlavním smyslem Jamboree je poznávání lidí různých národností, kultur, jazyků a náboženství a je to velká příležitost pro skauty, jak poznat spoustu nových přátel, mnohdy na celý život. Zároveň skauti ukazují celému světu to, co chtěl už zakladatel Baden - Powell: přátelství všech lidí bez rozdílu pohlaví, národnosti, jazyka nebo vyznání.Adrenalin CUP

Jedná se o netradiční sportovní soutěž určenou pětičlenným družstvům žáků osmých tříd základních škol a víceletých gymnázií. V průběhu jediného dne si účastníci vyzkouší řadu disciplín na třech stanovištích. V prostorách roudnického skautského střediska Říp žáky tradičně čekají lanové překážky, lezecká stěna a především bludiště připomínající zmenšený hasičský trenažér, které mnohým dopřává perné chvilky. Pro soutěžící je otevřená labská závodní trať s divokou vodou, kde každou skupinu čekají celkem tři měřené jízdy na raftu s doprovodem. Toto však nejsou jediné vodní soutěže. Běžně se jezdí i na člunech na čas. Školáci si také vyzkoušejí paintballové značkovače při akční hře s vlajkami.

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině je nejstarší sbírka v ČR, která se pravidelně koná již od roku 1996.

V minulosti roudničtí skauti dostali osobní poděkování od nadace za největší počet prodaných kvítků.

Cíle sbírky:

1. Přinést veřejnosti informace o prevenci rakoviny prostřednictvím rozdávaných letáčků.

2. Za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Vinn Cup  fotbalový turnaj

Jedná se o tradiční jednodenní fotbalový turnaj v hale pro starší skautky/skauty a RS z Ústeckého kraje. Cílem této akce je předvánoční setkání v rámci kraje. Chceme ukázat, že pohyb a sportování obecně je možné i v zimních měsících. Je to také příležitost k seznámení se s členy ostatních středisek a to hlavně pro nastupující generaci roverů a rangers.