Skautky

Souznění

Náš oddíl skautek se jmenuje Souznění a svým vznikem v roce 2014 navázal na působení již zaniklého oddílu. Dívky ve věku od 11 do 15 let se schází jedenkrát týdně ve skautské klubovně.

Schůzky máme vždy v úterý od 16:30 do 18:30.

V oddíle máme dvě aktivní družiny - Borůvky a Čokošky. Na schůzkách se snažíme učit skautským dovednostem a hrám a podporujeme se v osobním rozvoji. Jednou měsíčně pořádáme výpravy do přírody, chodíme do kina a do divadla. Žijeme sportovním životem a účastníme se mezinárodních akcí.

Během roku se podílíme na pořádání skautských i veřejných akcí v Roudnici nad Labem a blízkém okolí.

Veškeré snažení a píli pak dívky mohou zúročit na čtrnáctidenním letním táboře, který je takzvaným vrcholem sezóny.

Kontakt na vedoucí

Zavolejte nám pro informace

Anna "Skřítek" Štorová

vedoucí oddílu

+420 723 308 936


Aneta "Áčko" Kasalová

zástupkyně vedoucí

+420 721 131 266