Přidejte se

Vedoucí a odpovědnost


O děti se starají vedoucí, kteří mají zodpovědnost za bezpečné vedení dětí, naplňování výchovných cílů skautingu a bezproblémové fungování oddílu. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci prověřenou speciální zkouškou, která zaručuje, že je vedoucí znalá/ý například zdravovědy, základů psychologie, organizace a práva. Vzdělávací systém Junáka je velmi propracovaný a dospělí dobrovolníci mají navíc povinnost absolvovat zdravotnický kurz. Vedoucí také využívají metodiky skautského programu a berou ohled na specifické zájmy a potřeby dětí.

Bezpečnost dětí je prioritou všech, kteří v Junáku působí. Bezpečnostní rizika sice nikdy nelze při aktivním skautingu stoprocentně vyloučit, ale díky dodržování určitých pravidel a zásad je dokážeme úspěšně minimalizovat. Skautské heslo zní: "Buď připraven/a". Toto heslo je tedy skautským vedoucím vlastní. K připravenosti na životní nástrahy a rizika se ale snažíme vést také svěřené děti.

Děti jsou na všech akcích Junáka úrazově pojištěny. Pojistná smlouva na roky 2014 až 2017 byla uzavřena ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže u pojišťovny Kooperativa.

Vybavení

Kromě tábornického vybavení je třeba si pořídit skautský kroj. Ten stojí přibližně 500 Kč.  Přesné informace o vybavení pro činnost na schůzkách, výpravách i táboře je dobré si předem zjistit u vedoucího oddílu. Jedná se především o skautský kroj a tábornické vybavení (spacák, karimatka, batoh, obuv atd.). Většinu potřebných věcí lze najít ve specializovaných skautských obchodech, například www.junshop.cz. Naše středisko tam má slevu. Číslo střediskové JUNkarty je 226.

Mám zájem o informace

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.

Pokud máte zájem o přihlášení dítěte do skautského oddílu, je to velmi jednoduché. Dle věkové kategorie kontaktujte vedoucího daného oddílu a domluvte si setkání nebo rovnou účast Vašeho dítěte na schůzce. Vedoucí Vám poskytnou přihlášku i další informace.

Členem oddílu se dítě stává po odevzdání vyplněné přihlášky a uhrazení ročního členského příspěvku. Přihlášku není třeba vyplnit hned na první schůzce, děti mají možnost se v oddíle rozkoukat a vyzkoušet si program.