Buď připraven!


Skauting pro život.

 Nechte své dítě vyrůst ve skautu.  Skauting - to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

.

Skauting je dobrodružství